• Czym jest lokata dla banku?

    Największa ilość klientów bankowych lokuje swoje środki bieżące na kontach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Konta te są doskonałym pomysłem dla osób, które...
  • Oprocentowanie lokat

    Warto poznać zasady przypisywania poszczególnym lokatom wysokości stóp procentowych. Dlaczego dzieje się tak, że za roczny okres oszczędzania dostaniemy większe odsetki niż za te same pieniądze powierzone bankowi na pół roku...
  • Lokaty a fundusze inwestycyjne

    Najbardziej wytrawni klienci pomnażający swój kapitał, korzystają umiejętnie z obu form pomnażania pieniędzy: część z nich lokują na lokatach bankowych, część powierzają...

O nas

O nasWitamy na naszej stronie! Serwis został stworzony, aby pomóc ludziom wybrać najkorzystniejszą lokatę. Autor strony dokłada wszelkich starań, by każdy użytkownik zrozumiał każde, nawet skomplikowane zagadnienie i potrafił wybrać dla siebie najlepszą lokatę. Zachęcamy do obejrzenia serwisu oraz komentowania wszelkich artykułów.

Fundusz z lokatą 7% w BGŻ Optima

0

BGŻ Optima - logoKorzystając z sytuacji, że większość banków proponuje bardzo niskie stopy procentowe na lokatach, BGŻ Optima oferuje lokatę kuszącą oprocentowaniem na poziomie 7,00 %, jednak proponuje ją w pakiecie z funduszem i stawia szereg dodatkowych warunków. Trzymiesięczny depozyt z wysokim oprocentowaniem założyć można tylko pod warunkiem złożenia za pośrednictwem Internetu opłaconego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu KBC Papierów Dłużnych, KBC Stabilny, KBC Aktywny lub KBC Akcyjny.

Maksymalna kwota zdeponowana na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie nie jest ograniczona, jednak może stanowić co najwyżej połowę kwoty, za którą klient zakupił jednostki uczestnictwa w funduszu. W okresie trwania lokaty klient nie może też złożyć zlecenia odkupienia całości lub części jednostek uczestnictwa. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje obniżeniem wysokości oprocentowania do poziomu zaledwie 2,50 %. Oferta kierowana jest wyłącznie do posiadaczy Konta Indywidualnego BGŻ Optima. Co więcej promocyjne warunki obowiązują tylko do 9 października bieżącego roku.

Lokata Direct+ Internet w Santanderze

0

Santander Bank - logoProponowana przez Santander Consumer Bank Lokata Direct+ Internet to internetowa odmiana Lokaty Direct+, która proponuje nieco wyższe oprocentowanie. Jego wysokość zależna jest ponadto od wielkości środków, które na lokacie zostaną zdeponowane oraz wybranego okresu zapadalności. Lokatę założyć można na okres od 1 do 12 miesięcy, a także na 15, 18, 24 i 36 miesięcy. Kwota depozytu wpływa na wysokość oprocentowania tylko dla lokat zakładanych na okres poniżej roku.

W przypadku depozytu miesięcznego oprocentowanie jest najniższe i wynosi 2,20 % – 2,30 %, natomiast dla lokaty 36-miesięcznej najwyższe – 4,20 %. Minimalna kwota inwestycji dla lokaty miesięcznej wynosi 20 000 złotych, natomiast dla wszystkich pozostałych okresów zapadalności 5 000 złotych. Górny limit inwestycji nie został ustalony, a zdeponowanie dużej kwoty nie wiąże się z obniżeniem wysokości oprocentowania. Wycofanie środków przed terminem jest jednoznaczne z utratą całości należnych odsetek.

Szczegóły produktu

– Lokatę Direct+ Internet założyć można na okres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 24 lub 36 miesięcy;

– wysokość oprocentowania Lokaty Direct+ Internet zależna jest nie tylko od wybranego okresu zapadalności, ale w przypadku lokat krótkoterminowych również od kwoty inwestycji – mieści się w przedziale od 2,20 % do 4,20 %;

– minimalna kwota inwestycji dla lokaty o miesięcznym okresie zapadalności wynosi 20 000 złotych, dla wszystkich pozostałych 5 000 złotych;

– lokata kierowana jest zarówno do nowych jak i obecnych klientów banku;

– lokata po upływie okresu zapadalności może być zwrócona z odsetkami klientowi lub automatycznie odnowiona na analogiczny okres i obowiązujących w dniu odnowienia warunkach;

– w przypadku chęci wycofania środków, trzeba się liczyć z utratą całości należnych odsetek;

– Lokatę Direct+ Internet  uruchamiana jest za pośrednictwem wniosku online;

Jak założyć Lokatę Direct+ Internet?

Uruchomienie Lokaty Direct+ Internet odbywa się za pośrednictwem Internetu i trwa zaledwie kilka chwil. W tym celu wystarczy wypełnić specjalny formularz, a w możliwie najkrótszym czasie pracownik banku skontaktuje się z klientem telefonicznie w celu uruchomienia depozytu. Niezbędne wskazówki oraz regulaminy, które mogą okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji opublikowane zostały na oficjalnej stronie internetowej Santander Consumer Banku.

 

Lokata z Tabletem – Idea Bank – aktualne warunki

0
Idea Bank logo

Idea Bank

Lokata z Tabletem to depozyt, który kiedyś już był dostępny w ofercie Idea Banku, a teraz ponowienie się w niej pojawił. By otrzymać tablet i jednocześnie co nieco zarobić na lokacie, należy się zdecydować na zdeponowanie swoich oszczędności na okres przynajmniej 24 miesięcy. By ograniczyć wielkość inwestycji do minimum można również wybrać lokatę 120-miesięczną. W zależności od wybranego okresu zapadalności Idea Bank zaproponuje nieco inne warunki deponowania – średnie oprocentowanie lokaty mieści się w przedziale od 2,28 % do 3,08 %.

Inna będzie też minimalna kwota inwestycji – wynosząca od 6 000 złotych do 70 000 złotych. Zerwanie lokaty przed terminem zapadalności związane jest z pewnymi konsekwencjami – o ile nie nastąpi we właściwym momencie, bank nie wypłaci należnych odsetek, a ponadto pobierze opłatę za urządzenie (850 złotych). Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu zapadalności. Uruchomienie lokaty możliwe jest zarówno za pośrednictwem Internetu jak i we wszystkich oddziałach Idea Banku.

Świnka Skarbonka – Alior Sync – aktualne warunki

0

Alior SyncŚwinka Skarbonka to nowy produkt oszczędnościowy Alior Sync, który zachęca do regularnego oszczędzania na określony cel. Zaletą produktu i jednocześnie zachętą do oszczędzania jest możliwość uzyskania premii – premii kwartalnej za regularne zasilanie każdego miesiąca skarbonki zadeklarowaną kwotą lub premii na koniec oszczędzania w przypadku osiągnięcia założonego sobie celu i braku systematyczności. Oprocentowanie proponowane dla obu tych wariantów jest różne i zależy od wielkości kwoty stanowiącej cel, wielkości pierwszej wpłaty oraz wybranego wariantu oszczędzania.

Do obliczenia wysokości zarówno oprocentowania jak i możliwej do uzyskania premii służy specjalny kalkulator udostępniony na stronie internetowej Alior Sync. Istnieje możliwość założenia dowolnej ilości Świnek Skarbonek, czego dokonuje się za pomocą SMS w przypadku aktualnych klientów banku lub wniosku online.