Bank Pekao SA - logo
Bank Pekao SA, Lokaty bankowe

Lokaty terminowe w Banku Pekao SA

Bank Pekao SA nie jest może zbyt popularnym bankiem, jednakże jego oferta depozytów terminowych dla wielu z nas może się okazać bardzo interesująca. Aktualnie bank oferuje swoim klientom 5 lokat: lokatę progresywną, e-lokatę, lokatę standardową, lokatę negocjowaną, lokatę rentierską oraz lokaty overnight.

Lokata progresywna to trzynasto lub dziewięciomiesięczna lokata, której oprocentowanie wzrasta wraz z upływem kolejnych miesięcy. Już pierwszego miesiąca od założenia lokaty nasze środki oprocentowane są na 2,1 % (9 miesięcy) lub 2,2 % (13 miesięcy), natomiast w ostatnim miesiącu oprocentowanie wynosi już 7,25 % (9 miesięcy) bądź 7 % (13 miesięcy). I tak średnie oprocentowanie lokaty dziewięciomiesięcznej wynosi 4 %, natomiast lokaty trzynastomiesięcznej 4,35 % w skali roku. Minimalna kwota depozytu, który może być automatycznie odnowiony na kolejny okres to zaledwie 1 000 złotych. W przypadku likwidacji lokaty progresywnej po 3 miesiącu wypłacane są wszystkie naliczone odsetki.

E-lokata jest lokatą kierowaną do osób oczekujących nie tylko atrakcyjnego oprocentowania, ale też swobodnego dostępu do zgromadzonych środków. Lokatę taką otworzyć można za pomocą systemu bankowości internetowej – Pekao24 na okres 10, 30, 90,120, 180 bądź też 360 dni. Minimalna kwota depozytu to również 1 000 złotych. Podobnie jak lokata progresywna e-lokata również jest automatycznie odnawiana. Lokując środki na e-lokacie oczekiwać możemy oprocentowania mieszczącego się w przedziale 1,95 % – 3,5 %. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od kwoty oraz okresu depozytu. 1,95 % w skali roku zarobimy wybierając 10 dniową lokatę i deponując mniej niż 50 000 złotych. Na najwyższe oprocentowanie liczyć mogą osoby, które zdecydują się na lokatę 360 dniową i ulokowanie na niej ponad 99 999 złotych.

Kolejnym produktem oferowanym przez Pekao SA jest lokata standardowa. Tutaj niestety oprocentowanie jest zdecydowanie niższe w porównaniu z zaprezentowanymi wcześniej lokatami. Wybierając to rozwiązanie możemy zarobić od 1 % do 2,75 %. By otrzymać wspomniane 2,75 % w skali roku musielibyśmy wpłacić ponad 99 999 złotych na okres 36 miesięcy. Do założenia takiej lokaty wystarczy zaledwie 500 złotych. Na lokacie standardowej zdeponować można również środki w walutach obcych: USD, GBP, CHF lub EUR, musimy się jednak liczyć z oprocentowaniem w granicach 0,2 – 0,4 %.

Lokata negocjowana to produkt stworzony z myślą o klientach oczekujących wysokiej i indywidualnie ustalanej wysokości oprocentowania. Lokata taka zakładana jest na przynajmniej 2 dni, ale nie na dłużej niż 365 dni. Do jej założenia wystarczy jedynie 5 000 złotych. Istnieje możliwość zdeponowanie na lokacie środków w walucie obcej, jednakże wówczas minimalne kwoty są zupełnie inne: 5 000 USD, 5 000 EUR, 5 000 GBP lub 10 000 CHF.

Lokata rentierska jest z kolei propozycją kierowaną do osób żyjących z odsetek od zdeponowanych na lokacie środków. Jest to lokata 12-miesięczna, która może zostać automatycznie odnowiona. Do jej założenia niezbędne jest 10 000 PLN, 5 000 USD bądź 5 000 EUR. Zdeponowane na lokacie rentierskiej środki oprocentowane są na 2,25 % lub 2,15 % w skali roku w zależności od tego, czy odsetki wypłacane są każdego miesiąca czy też kwartalnie. W przypadku walut obcych oprocentowanie wynosi 0,25 %, gdy zdecydujemy się na oprocentowanie stałe lub 0,35 % wybierając oprocentowanie zmienne.

Ostatnią formą depozytu dostępną w banku Pekao SA są lokaty typu overnight. Do założenia takiego depozytu wymagane są jednak zdecydowanie większe środki niż w pozostałych przypadkach – 50 000 PLN, 50 000 USD lub 50 000 EUR. Oprocentowanie podobnie jak w przypadku lokaty negocjowanej ustalane jest indywidualnie.